Oznámenia

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Usmernenie hl. hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (8. aktualizácia).

usmernenie HHG OE 791_10876 z 02092020 ochorenie COVID-19 8 aktualizacia

Opatrenie HHG OLP 68502020 od 01092020 hranica izolacia karantena rusi 03072020

opatrenie HHG OLP 69112020 povinnosti zamestnavatela navrty zahranicie

opatrenie HHG OLP 6849_2020 prevadzky podujatia statna sprava rusi O 25062020

opatrenie HHG OLP 6848_2020 zmeny vynimiek ruska od 02092020

Ukáž Možnosti
Zroluj panel