Všeobecné Informácie

Poloha

Nižná Olšava leží v Ondavskej vrchovine, v údolí Olšavky. Je súčasťou mikroregiónu Ondava. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1382. Dedina patrila k hradnému panstvu Čičava. Dosídlenie rusínskym obyvateľstvom v 15. storočí zmenilo významne ráz obce. Rímskokatolícky kostol stál v obci už začiatkom 17. storočia. Súčasný chrám pochádza z 19. storočia. Obec spravuje základnú školu a materskú školu. Z podnikateľských subjektov má najväčší ekonomický význam Poľnohospodárske družstvo „Tokajík“. Nižná Olšava je známa pestrým celoročným kultúrnym programom. Každoročne sa tu koná regionálna výstava kraslíc. Športovým účelom slúži multifunkčné ihrisko a miestny športový areál. Oddychovú zónu tvorí park obce postavený v rokoch 2004-2008. Obec má, vďaka blízkosti vodnej nádrže Domaša, výborné predpoklady na rozvoj v oblasti cestovného ruchu. Jej okolie je bohaté na prírodné krásy.

Toky

Cez obec Nižná Olšava preteká potok Olšavka.

Súčasnosť

Veľkosť katastra je 1140 ha. V obci je kultúrny dom, základná škola pre I. stupeň s počítačovou učebňou, materská škola so školskou jedálňou. Pôvodný rímskokatolícky kostol bol postavený vraj už v roku 1604, ďalší s farou bol postavený pred rokom 1749, terajší je zo začiatku 19. storočia a k jeho veľkej rekonštrukcii došlo v roku 1966 a dom smútku. V obci je PD Tokajík so sídlom v Nižnej Olšave, ktoré sa zaoberá živočíšnou a rastlinnou výrobou. Neďaleko obce sa nachádza súkromná firma – píla. V obci sú štyri podnikateľské subjekty. Obec je členom Mikroregiónu Ondava so sídlom v Duplíne od roku 2002. Každoročne sa tu uskutočňujú kultúrne a spoločenské podujatia ako Regionálna výstava maľovaných kraslíc, Fašiangový ples nižnoolšavčanov, oslavy Dňa žien, Dňa detí, Regionálne slávnosti sv. Huberta, stretnutie s Mikulášom, Posedenie pri jedličke a Športový deň. Mládež sa v súčasnosti venuje futbalu, volejbalu a stolnému tenisu.

V súčasnosti je obec čulým politickým, kultúrnym, hospodárskym, správnym a občianskym centrom pri vodnej nádrží Domaša. Okolie obce je vhodné na turistiku a agroturistiku.

Podujatia

Každoročne sa tu uskutočňujú kultúrne a spoločenské podujatia ako Regionálna výstava maľovaných kraslíc, Fašiangový ples nižnoolšavčanov, oslavy Dňa žien, Dňa detí, Regionálne slávnosti sv. Huberta, stretnutie s Mikulášom, Posedenie pri jedličke a Športový deň.

K 31.12.2018 v obci Nižná Olšava bolo trvale prihlásených 424 občanov, z toho x mužov a x žien. Z celkového počtu : od 0- do 15 rokov – x detí, od 16 – 62 bolo x žien a x mužov a nad 63 rokov bolo evidovaných x žien a x mužov.

Ukáž Možnosti
Zroluj panel