Martin Hančák

Starosta Obce Nižná Olšava

STAROSTA OBCE NIŽNÁ OLŠAVA

Priezvisko: Hančák
Meno: Martin
Titul:

Vzdelanie:

Prehľad profesionálnych skúseností:

 

Ukáž Možnosti
Zroluj panel