Nižná Olšava – Oficiálny web obce

Deň matiek 2022

Drahé mamy a staré mamy,

starosta obce a poslanci OZ Nižná Olšava Vám oznamujú, že

dňa 15. mája 2022 o 15.00 hod.

sa uskutoční v sále Obecného úradu v Nižnej Olšave oslava Dňa matiek.

Na tomto milom stretnutí vystúpia s programom detí z miestnej a žiaci ZŠ v rámci kultúrneho programu. Nebude chýbať občerstvenie a spomienkový predmet.

Prijmite naše pozvanie

a oslávme Váš deň spoločne .

Tešíme sa na Vás !!!

1. ročník online veľtrhu pracovných príležitostí „With EURES to EUROPE!“.

Prevencia obchodovania s ľuďmi (slovensko-ukrajinské hranice)

MINV A4 obete obchodovania

MINV A5 Obchodovanie s ludmi preview

Obec Nižná Olšava 

Milí rodáci, sympatizanti obce, vážení priatelia,

blíži sa čas, kedy naša dedinka oslávi krásnych 640 rokov prvej písomnej zmienky o obci Nižná Olšava. Pri tejto príležitosti sa na Vás obraciame aj touto formou, aby sme tak umožnili posunutie informácií o tejto milej udalosti čo najširšiemu okruhu tých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom spojení s obcou Nižná Olšava.

Prosíme o spätný kontakt (telefón, e-mail, adresu, sociálne siete) na Vás, prípadne Vašich príbuzných a známych spätých s našou dedinkou, aby sme Vás mohli aj individuálne pozvať na plánované stretnutie rodákov.

Kontakty na nás: e-mail:

obecniznaolsava@gmail.com

telefón: 054/749 41 46

fb: Obec Nižná Olšava

https://niznaolsava.sk/kontakt/

Kalendár zberu separovaného odpadu 2022

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a BRO 2022

 

Vážený spoluobčania chcem Vás informovať,  o usmernení k vyplácaniu sociálnych dávok, čo je mimoriadne aktuálne v týchto dňoch. Informáciu nájdete na tomto linku https://www.zmos.sk/na-vyplacanie-socialnych-davok-bude-dohliadat-aj-policia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Ďalej posielam oznámenie pre poskytovateľov ambulantnej formy sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou https://www.zmos.sk/oznamenie-pre-poskytovatelov-ambulantnej-formy-socialnej-sluzby-v-zariadeniach-podmienenych-odkazanostou-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Informáciu o koronavíruse a spracovaní GDPR nájdete na tomto linku https://www.zmos.sk/koronavirus-a-gdpr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Zároveň Vás chcem informovať o kampani, ktorá sa týka osvety vo vzťahu k noseniu rúška.

 https://www.zmos.sk/-ruskoniejehanba–oznam/mid/405616/.html#m_405616

#rukarukumyje https://www.zmos.sk/-rukarukumyje-oznam/mid/405616/.html#m_405616

info od pána primára Milana Kulkovského, ktorá v pozitívnom prístupe motivuje ľudí k tomu, aby nosili rúško. Možno bude aj z Vašej strany dobré využiť obrázky na web stránke, alebo na sociálnych sieťach, nakoľko sa stáva súčasťou informačnej a teda aj preventívnej kampane. Posielame tiež informáciu k prevencii, ktorú by bolo vhodné priblížiť obyvateľom cez web stránky, sociálne siete a využitím obecného rozhlasu.

Informáciu sme spracovali s lekármi, ktorí sa mimoriadne angažujú v boji s koronavírusom a je tiež v maďarskom jazyku. Nájdete ju na tomto linku https://www.zmos.sk/dajme-vediet-ze-prevencia-ma-vyznam–oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Aktuálne prijaté Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platné od včerajšieho popoludnia nájdete na tomto linku http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4100:uvz-sr-opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-snuinnosou-od-16032020&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Obec Nižná Olšava

Nižná Olšava leží v Ondavskej vrchovine, v údolí Olšavky. Je súčasťou mikroregiónu Ondava. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1382. Dedina patrila k hradnému panstvu Čičava. Dosídlenie rusínskym obyvateľstvom v 15. storočí zmenilo významne ráz obce.

Rímskokatolícky kostol stál v obci už začiatkom 17. storočia. Súčasný chrám pochádza z 19. storočia. Obec spravuje základnú školu a materskú školu. Z podnikateľských subjektov má najväčší ekonomický význam Poľnohospodárske družstvo „Tokajík“.

Nižná Olšava je známa pestrým celoročným kultúrnym programom. Každoročne sa tu koná regionálna výstava kraslíc. Športovým účelom slúži multifunkčné ihrisko a miestny športový areál. Oddychovú zónu tvorí park obce postavený v rokoch 2004-2008. Obec má, vďaka blízkosti vodnej nádrže Domaša, výborné predpoklady na rozvoj v oblasti cestovného ruchu. Jej okolie je bohaté na prírodné krásy.

OFICIÁLNA ÚRADNÁ TABUĽA