Pozvánka na 9. zasadnutie OZ

Pozvánka na 9. zasadnutie OZ