Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU VO SVIDNÍKU
čat. Nebiljaka 1, 089 01 Svidník

čítaj celý dokument

Ukáž Možnosti
Zroluj panel