Zápisnice a uznesenia rok 2014

Zápisnice a uznesenia obce Nižná Olšava za rok 2014. Obsah dokumentov :

Prílohy