VZN obce Nižná Olšava č. 1/2020

VZN č. 1_ 2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižná Olšava platné od 1.1.2021

Prílohy

Ukáž Možnosti
Zroluj panel