Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Svidník a Stropkov