Ing. Igor Madzin

Starosta Obce Nižná Olšava

starosta Ing.Igor Madzin

STAROSTA OBCE NIŽNÁ OLŠAVA

Priezvisko: Madzin
Meno: Igor
Titul: Ing.

Vzdelanie: vysokoškolské
Vysoká škola technická Košice – Hutnícka fakulta, Diplom inžiniera hutníctva

Prehľad profesionálnych skúseností:

TESLA Stropkov : vývojový pracovník

Obvodný úrad práce Stropkov : riaditeľ úradu
Komplexné riadenie, organizačná a rozborová činnosť, zabezpečenie komplexného vybavenia agendy a splnenie stanovených cieľov politiky trhu práce vrátane úloh z nej vyplývajúcich

Obvodný úrad práce Stropkov : vedúci oddelenia kontroly
Riadenie a výkon kontrolnej činnosti v obvode Stropkov

NÚP – Okresný úrad práce Stropkov – zástupca riaditeľa a vedúci oddelenia kontroly
Spolupodiel na komplexnom riadení, organizačná a rozborová činnosť, zabezpečenie komplexného vybavenia agendy a splnenie stanovených cieľov politiky trhu práce vrátane úloh z nej vyplývajúcich, riadiaca, kontrolná a výkonná činnosť

Starosta obce Nižná Olšava od 7. januára 2003 – do súčasnosti
Komplexne zabezpečenie samosprávnych činnosti vrátane vedenia podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy, spracovávanie projektov

Ukáž Možnosti
Zroluj panel